CLI Utveckling

Coach – Ledare – Individ

Min starka övertygelse

Alla människor vill och kan ta ansvar över sin egen utveckling och situation. För att kunna göra det krävs insikter, tro på sig själv och handlingskraft. Det behövs också en egen plan för hur det ska gå till och även stöd på vägen ibland.

Utveckling & förändring för

ledare – individ – team – grupp

Mina tjänster

Det här erbjuder jag

Coach och mentor, stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser individuellt eller i grupp. Jag arbetar med ledare, ledningsgrupper och enskilda individer. Vi jobbar genom skräddarsydda lösningar, korta eller längre samtalsserier som genomförs via fysiska träffar, Skype eller telefon. Tyngdpunkten är ett personligt, erfaret stöd i utvecklingsarbetet.

För organisationer kan vanliga uppdrag handla om utveckling av ledare, mentorstöd i förändringsledning, framtidsfokusera och lösa problem samt förbättra & uppnå önskade resultat och utvecklade samarbeten.

För enskilda individer kan uppdrag handla om att skapa handlingskraft och insikter för att våga ta nästa steg i sin utveckling, komma över frustration, ta tag i saker, överkomma osäkerhet – nå nya mål samt öka sin livskvalitet.