LEDARE / LEDNINGSGRUPPER

A

tt vara ledare innebär ett stort ansvar och ställer höga krav på förmågan att leda och motivera andra och att föra verksamheten framåt. Ansvar är utvecklande och stimulerande men kan också vara betungande och stressigt. Balans mellan privatliv och arbetsliv är en förutsättning för att må bra och för att lyckas med det vi gör. Att som ledare förstå sig själv, sina egna behov och sin relation till andra, är tillsammans med rätt använda beteenden och handlingar avgörande för att leda verksamheten framåt.

Våra samtal utvecklar, ger energi
och stärker dig som ledare

Börja utvecklas redan idag – kontakta mig här, eller läs mer om hur det går till nedan.

Här är några exempel på tjänster riktade till företag:

– Ledarskapscoachning för individ och ledningsgrupp – ”gå och må” ännu bättre

– Coachning av medarbetare med särskilt fokus på utvecklingsområden

– Coachning inför svåra samtal

– Coachning för nya chefer

– Individuell coachning som erbjudande till medarbetare – uppmuntran, utvecklingsinsats, julklapp

Allt man vill

Kan man

Börja utvecklas redan idag – kontakta mig här