DOULAUPPDRAG

D

oulauppdrag

 

Att vänta barn är underbart, men kan också kännas sårbart, ovisst och lite oroligt ibland. Att känna lugn och trygghet genom mentala förberedelser, kunskap om förlopp och genom trygghet i stöd och support – kan ge en skön och säker känsla genom graviditeten och föräldraskapets initiala faser.

Som DOULA är jag ett professionellt förlossningsstöd och är utbildad i att ge stöd och information till blivande föräldrar under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter förlossningen.

Som Doula har jag inget medicinskt ansvar och samarbetet är tydligt avgränsat i förhållande till personal inom vården.

Mitt mål är att peppa, stötta, coacha och informera utifrån behov och önskemål, under den tid som önskas och genom ett lämpligt upplägg för dig/er!

Lugnande, Avlastande,
Coachande, Inspirerande

Ta steget redan idag – kontakta mig här

Allt man vill

Kan man

Ta steget redan idag – kontakta mig här