DOULAUPPDRAG

D

oulauppdrag

 

Att vänta barn är underbart, men kan också kännas sårbart, ovisst och lite oroligt ibland. Att känna lugn och trygghet genom mentala förberedelser, kunskap om förlopp och genom trygghet i stöd och support – kan ge en skön och säker känsla genom graviditeten och föräldraskapets initiala faser.

 

Som DOULA är jag ett professionellt förlossningsstöd och är utbildad i att ge stöd och information till blivande föräldrar under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter förlossningen.

 

Som doula har jag inget medicinskt ansvar och samarbetet är tydligt avgränsat i förhållande till personal inom vården. 

Mitt mål är att peppa, stötta, coacha och informera utifrån behov och önskemål, under den tid som önskas och genom ett lämpligt upplägg för dig/er!

V

arför denna kurs?

 

Doulans mål är att via stöd och coachning bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje. En Doulans främsta uppgift är att bidra till en god förberedelse inför förlossningen och att vara ett erfaret stöd längs hela vägen.

En Doula hjälper dig att förbereda dig för den viktigaste dagen i ditt liv – din förlossning.

Vill du veta mer och boka ett möte? – kontakta mig här!