INDIVIDUELL COACHNING

A

tt vara ung, vuxen eller mitt i livet. Fotbollsspelare, elev, mamma, väninna eller projektledare – alla har vi idag många delar i livet som är utmanande: prestationskrav, stort informationsflöde, många valmöjligheter, påverkan från sociala medier, egna och omgivningens krav och förväntningar på hur allt ska vara. Oavsett vad vi har för utmaning och mål, börjar allt med oss själva. Att som människa förstå sig själv och sina behov är avgörande för att kunna utvecklas, prestera, må bra och kunna bidra till andra.

Våra samtal utvecklar, ger insikter
och hjälper dig nå önskad målsättning

Börja utvecklas redan idag – kontakta mig här, eller läs mer om hur det går till nedan.

Så går det till med coachning

Vi startar med ett förutsättningslöst kostnadsfritt samtal. Den vanligaste lösningen är en samtalsserie om sex stycken samtal som beskrivs nedan. Givetvis finns även andra lösningar, enskilda samtal, walk & talk, abonnemang.

 

Steg 1

Vem är du?

Vad är viktigt för dig?

Hur är din situation nu?

Vilka områden ska coachningen fokusera på?

Vad är viktigt i vårt samarbete?

Vi upprättar en överenskommelse om förhållningssätt och praktiska detaljer.

 

Steg 2

Regelbundna samtal enligt våra gemensamma bokningar.

Tre månader är en lämplig period för våra sex samtal. Efter tre månader finns normalt en god medvetenhet om sig själv och ofta har stora steg tagits i utvecklingen. Härifrån finns sen möjligheter för fortsatt lärande och utveckling om så skulle önskas.

Samtalen sker via fysiska träffar, Skype eller telefon – du kan välja det som passar dig bäst.

 

Syfte:

Möjlighet till personlig utveckling, arbeta med målsättningar, tid för reflektion och dialog.

 

Exempel på teman, som vi kan jobba med:

– Föräldraskap

– Hälsa

– Relationer

– Personlig utveckling

– Livets olika skeenden

– Ledarskap

– Medarbetarskap

 

Passar dig som:

– Upplever att du ”sitter fast” och har ”skav”

– Vill utvecklas som person och ha ett bollplank

– Vill förbättra dina prestationer eller dina relationer

– Vill reflektera och prata om livsfrågor

Allt man vill

Kan man

Börja utvecklas redan idag – kontakta mig här