WORKSHOP / GRUPPER

W

orkshops & coachning i grupp. CLI Utveckling skräddarsyr olika inspirerande paket för de behov ni har och sätter ihop rätt kompetenser som jobbar tillsammans med mig om så behövs och önskas. Jag leder oss genom aktiviteten och håller igång grupprocessen genom att coacha, inspirera och utmana er. För att insatsen ska ”vara länge” och leda till förändring o utveckling – jobbar ni med er själva, bland annat i reflektions-, dialog- och feedbacksituationer.

Våra träffar utvecklar, inspirerar
och ger er nya insikter & mål

Börja utvecklas redan idag – kontakta mig här, eller läs mer om hur det går till nedan.

Workshop/Individuell coachning i grupp – exempel på hur det kan gå till

Vi träffas 6-10 personer under sex tillfällen för givande, inspirerande dialoger om viktiga ämnen som vi gemensamt kommer fram till alternativt på förhand valda teman. Givetvis finns andra lösningar.

 

Syfte

Möjlighet till utveckling tillsammans med andra, tid för reflektion och dialog och möjlighet för varje individ att utvecklas och inspireras.

 

Arbetsmodell

Det är upp till varje deltagare hur mycket man själv vill dela med sig av till andra, då det gäller personliga delar.

Deltagarna i gruppen samtalar tillsammans, blir coachade av coachen och får inspiration och uppslag av övriga medlemmar i gruppen.

På så sätt finns möjlighet att utvecklas både genom att själv delta i dialoger, bli coachad och att lyssna och reflektera över vad som sägs när andra i gruppen blir coachade.

Allt man vill

Kan man

Börja utvecklas redan idag – kontakta mig här